Ljuset - skiftningar och djup, 2005

 

Tredimensionella textilier fascinerar mig. Jag är också intresserad av hur man kan lura ögat att tyckas se något. Lager-på-lager-effekten och ljuset samt färgers påverkan på materialet är också spännande.

Inspirationskällor har denna gång varit framför allt en idé. Varifrån den kommer går inte att få fram exakt. Rent generellt är influenser av japansk och skandinavisk stramhet, foton och naturen - och då framför allt yta och struktur - ständigt närvarande.

 

Mina första ledord var "dimensioner, optisk villa, svävande, föränderlig, utnyttja luften" samt ett par motsatsförhållanden; "glest-tätt", "glest-tätt-glest", och när det gäller färgskalan: "blek-mättad" och "blek-mättad-blek". Grundidén höll jag fast vid, men modifierade den något. Till sist framkom temat tydligt, nämligen "Ljuset - skiftningar och djup".

 

Examensarbete från HV-skola (Handarbetets vänner) 2005.

 

Ljuset - skiftningar och djup

70 X 70 X 110 cm.
Tuskaftsväv av nylon och japanskt papper.

 

Ljuset - skiftningar och djup prototyp

26 X 26 X 36 cm.
Tuskaftsväv av nylon och japanskt papper.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karina Esklilsson © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

www.karinaeskilsson.se