Nutida allmoge, 2006

 

Temat för utställningen med Sara Nordgren och Karina Eskilsson är nutida allmoge. Vi har tagit fasta på den traditionella betydelsen av orden och gjort vår tolkning. Framför allt ser vi det som att hemmets bruksvaror blir ”folkets hemmakonst”.

 

För oss innebär det tex att man tager vad man haver, att man vill efterapa modet efter de resurser (framför allt materiella och ekonomiska, men sällan i tid) man har och att mycket material går i ”retur”, såsom matt-trasor av gamla kläder tex. En annan aspekt är det stora hantverkskunnande som går i arv, varvat med lokala traditioner. Inte minst för alla fantastiskt duktiga, idogt arbetande kvinnor.

 

allmoge–n s. bondebefolkning i ä. tid

–dräkt –konst –kultur –låt –målning –möbel –slöjd –stil

Källa: Svenska Akademiens ordlista över svenska språket

 

allmogekonst, annan benämning på ►folkkonst.

folkkonst. En sedan 1900-talets början använd benämning på ett bild- och föremålsskapande med stark anknytning till den förindustriella landsbygdskulturen i motsats till den inom de högre stånden etablerade stilkonsten./…/ Folkkonst bör skiljas från såväl hemslöjd och konsthantverk som hötorgskonst och kitsch. Vissa forskare undviker helst benämningen p.g.a. svårigheterna att definiera såväl folk som konst. /…/ Svensk folkkonst. Termen folkkonst användes ursprungligen främst för sådana konstyttringar som ansågs skapade av ”folket” och som var uttryck för en förment ”folklig” smak. Folkkonsten har emellertid ofta varit direkt eller indirekt beroende av den internationella stilkonstens bild- och –föremålsformer. Bekant är folkkonstens stilmässiga eftersläpning i förhållande till den borgerliga konsten (stilretardering), men den modernistiska bildkonstens intresse för och beroende av folkkonstens uttryck kan vara väl så viktig att framhålla. /…/ De egentliga folkkonstprodukterna utgörs i allmänhet av sådana föremål som exponerats antingen i hemmet, vid samvaro eller vid kyrkfärder, t.ex. kistor, skåp, skrin, och gåvor av olika slag, liksom husgeråd som skålar, fat och dryckeskärl samt textilier och fordon. Genom folkkonsten markeras såväl ekonomisk som social status, men även modemedvetenhet.

Källa: Nationalencyklopedin

 

Trasmatta
En matta i kypert av det som idag blir trasor: mina favoritjeans och tröja.
Mått: 95 x 25 cm

 

Äsch den här gamla trasan

En matta med minnen av balerna i Uppsala på 80-talet.

Mått: 140 x 25 cm

 

Mullvadsgång

Förr sparade man på allt, lagade, lappade och vävde av klädtrasor. Idag är det tvärtom. Jeansen är färdigslitna, trasade och delvis blekta. Jag har vävt en modern trasmatta med ”hål” i varpen.

Mått: 165 x 41 cm

 

Pyramid och Spiral

Förr var mattans praktiska funktion tydligare. Man behövde något värmande mot golvdrag. Idag har vi andra behov. Jag har vävt mattor som möter dagens behov av ljuddämpare.

 

Mått Spiral:                        

Upphängd 150 x 30cm

Vävlängd 320 x 30 cm

 

Mått Pyramid:                   

Upphängd (stående eller hängande)

85 cm hög, diameter ca 1 m

 

 

Det finns en väg till himmelen
Det som förr var bruksvara har idag blivit konst. Att ha mattor på väggarna är väl så fint.
”Det finns en väg till himmelen” är en hyllning till alla kyrkliga syföreningar.
Mått: 310 x 57-11 cm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karina Eskilsson © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

www.karinaeskilsson.se